2016 - Sayı 16

MAİ VE SİYAH ROMANINDA HAYAL VE GERÇEK BAĞLAMINDA FARKINDALIK DUYGUSUNUN OLUŞUMU
Mustafa YİĞİTOĞLU 
Özet

Edebî bir tür olarak roman, geniş ve ayrıntılı anlatımlara imkân tanımasıyla öne çıkar. Romancı, olay örgüsü dâhilinde gerçekleşen hadiseler karşısında kişilerin psikolojik durumunu, çeşitli teknikler kullanarak kapsamlı bir şekilde anlatabilir. Roman türünün bu özelliği sayesinde okuyucu, kahramanların duygu dünyasını daha iyi idrak eder. Halit Ziya Uşaklıgil de romanlarında kurguladığı kahramanların psikolojisini anlatmaya özen gösteren bir romancıdır. Yazarın Mai ve Siyah romanı, Türk edebiyatında roman türünü Batı’daki seviyeye ulaştıran eserler arasındadır. Bu romanda, büyük hayallere sahip olan Ahmet Cemil’in serüveni okuyucuya ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Halit Ziya, roman kahramanının duygu dünyasına da eserinde yer verir. Bu makalede Mai ve Siyah romanı incelenmiş ve romanın kahramanı Ahmet Cemil’in yaşadığı düş kırıklıkları neticesinde duygu dünyasında oluşan farkındalıklar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Mai ve Siyah,  Hayal,  Gerçek,  Halit Ziya,  Farkındalık 


Tam Metin : PDF