2019 - Sayı 22

HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE
Naciye YILDIZ 
Özet

Jürgen Habermas geç kapitalist toplumlarda ekonomik krizlerin yaşam dünyasına genişlediğini ileri sürmektedir. Habermas’ın teorisinde yaşam dünyası ekonomi, yönetim ve kurumsallaşmış siyasal sistem tarafından saldırıya uğrayan toplumsallaşma, değer, norm ve etiğin alanıdır. Bu sosyo-kültürel alanda çatışmalar rasyonel söylem ve uzlaşı yoluyla çözülebilirler. Gelişmiş kapitalist toplumlarda devlet ekonomik krizleri aşmak için bu sosyo-kültürel alana müdahalede bulunur ve böylece motivasyon krizi ortaya çıkar. Motivasyon krizi liberal ekonomik sistemin meşrulaştırıldığı başarı ideolojisi, eşitlik, liyakat, katılım gibi burjuva ideallerin aşınmasına işaret eder. Kapitalist ekonomik sistemin ürettiği eşitsizlikler liberal ekonominin yücelttiği siyasal ideolojilerle meşrulaştırılamazlar. Türkiye gelişmiş kapitalist ülkeler arasında değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda Habermas’ın kriz teorisinin Türkiye’yi tartışmak için elverişli olmadığı ileri sürülebilir. Ancak ekonomik küreselleşme ve küresel ekonomik kriz Türkiye’de benzer meşruiyet sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma Habermas’ın meşruiyet krizi bağlamında Türkiye’deki kriz eğilimlerini tartışmaktadır. Çalışmada önce Habermas’ın meşruiyet krizi teorisi, sonra bu teori bağlamında Türkiye’deki motivasyon krizi eğilimleri tartışılmaktadır. Çalışmanın sonunda ise teoriye yönelik eleştirilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelime
Habermas,  Meşruiyet krizi,  Türkiye 


Tam Metin : PDF