2013 - Sayı 9

TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL
Ahmet İhsan KAYA 
Özet

Tarihin oluşumunda devirlere ve nesillere büyük görevler düşer. Her nesil, kendinden sonra gelen nesillerin daha sağlam bir zemine taşınmasına öncülük eder. Türk edebiyatı tarihinde ikinci sınıf mevkide yer alan Ara Nesil yazarlarının 1875-1895 yılları arasında eserler verdiği görülür. Ara Nesil yazarları, edebiyat sahnesine Tanzimat?ın ikinci dönemiyle Servet-i Fünun Devri arasında çıkar. Bu iki nesil arasında aktarıcılık rolünü üstlenen genç nesil, büyük oranda Servet-i Fünun yazarlarını etkiler. Bir bakıma edebiyatımızın en verimli nesillerinden birini beslemiş olur. Bu makale, edebiyat araştırmacılarının dönem hakkındaki çalışmalarına ve farklı görüşlerine yer verir. Ayrıca nesillerin oluşumunu sağlayan siyasi ve sosyal olayların işlevinin yanı sıra, dönemin sanatçı kadrosu hakkında bilgiler vermektedir. Bu yıllarda hızlı bir yenileşme sürecine giren edebiyattaki muhteva ve şekil değişikliklerinin yanı sıra sanatçıların edebiyat tartışmalarına da yer verilecektir.

Anahtar Kelime
Ara Nesil,  Türk edebiyatı,  devir,  nesil 


Tam Metin : PDF