2013 - Sayı 9

MALİ VE HUKUKİ YÖNÜYLE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İbrahim ORGAN,  Fatih AKÇAY 
Özet

Dilimize vergi benzeri gelirler olarak aktarılan parafiskal gelirler, benzeri mali yükümlülük kavramını karşılamaktadır. Kamu gelirleri içerisinde yer alan parafiskal gelirler, devlet bütçesinde yer almayıp ilgili kuruluşların bütçelerinde muhasebeleştirilirler. Kamu geliri niteliği bulunan parafiskal gelirler, kamu alacağı özelliği taşımamaktadır. Sadece tahsili noktasında kamu alacağı gibi işlem görmektedir. Bununla beraber, ortaya çıkmasında yeni gelir kaynağı yaratma isteği bulunmaktadır. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında devlet yetkiyi yarı kamusal nitelikli kuruluşlara aktararak, hizmet ve gelir paylaşımını sağlamaktadır. Bu sebeple, kamu gelirleri içerisinde yer alan parafiskal gelirlerin özellikleri açıklanarak benzer ve farklı yönlerine yer verilmiş, anayasal temelleri anlatılmıştır. Parafiskal gelirlerin sınıflandırılmasından sonra, Türkiye’de parafiskal gelirlerin büyüklüğü verilmiş ve diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelime
Kamu gelirleri,  Parafiskal Gelirler,  Parafiskal Yük 


Tam Metin : PDF