2016 - Sayı 16

İSLAMOFOBİ VE BATI DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI
Seyfettin ASLAN,  Müslüm KAYACI,  Rukiye Rojda ÜNAL 
Özet

“İslam Korkusu” olarak nitelendirilen İslamofobi günümüzde Müslümanlara karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavramdır. Zihni kökenleri çok eskilere dayanmasına rağmen “İslamofobi” literatüre yeni girmiş bir kavramdır. Batılıların İslamiyet’e ve Müslümanlara olumsuz bakışları ve onların dışlayıcı tavırları ve ön yargılı zihin dünyaları İslamofobiyi beslemektedir.

Diğer taraftan özellikle Avrupa’da, Müslümanların kamusal alanda daha görünür olmaları ve içinde yaşadıkları toplumda o ülkenin kendi vatandaşları gibi değer üretmeleri, aşırı sağ kesimleri rahatsız etmektedir. Yaşanan ekonomik krizler ve artan işsizlik aşırı sağ partilerin oylarının yükselmesine yol açmış ve bu durum ılımlı liderlerin söylemlerine de yansımıştır. Dolayısıyla İslam’a ve Müslümanlara karşı mevcut ön yargıların artmasına yol açmıştır.

Günümüzde Batılı ülkelerde yükselen bir İslamofobi dalgası görmezden gelinemeyecek boyutlara varmıştır. Avrupa’da bir arada yaşam, çok kültürlülük ve farklılıklara saygı gibi değerler sorgulanmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada öncelikle İslamofobi kavramı incelenecek ve Batılı ülkelerde İslamofobik uygulamaların en fazla dikkat çeken örnekleri incelenecektir. Son olarak İslamofobinin nedenleri aşırı sağ eğilimlerdeki yükselişle birlikte ele alınacak ve İslamofobiye karşı yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelime
İslam,  İslamofobi ve Avrupa 


Tam Metin : PDF