2012 - Sayı 8

DANIŞMANLI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE TÜRKİYEDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINA UYGUNLUĞU
Mehmet Ali BAŞARAN 
Özet

Danışmanlı Dil Öğretim Yöntemi, yabancı dil eğitiminde belli bir yeterlilik düzeyine ulaşmış öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinin başında bulunan öğrencilere bilgi, danışmanlık ve öğretim desteği sağlamaya yönelik alternatif bir dil öğretim yöntemidir. Bu çalışmada, ABD’de yetişkinlerin yabancı dil öğrenmelerine yönelik olarak geliştirilen ve Avrupa’da başarılı uygulamaları olan bu yöntemi yakından tanımak, güçlü ve zayıf yönlerini saptamak, eğitim sistemimize uygun olan ve uygun olmayan noktaları belirlemek, yetişkinlerin yanında ilköğretim, ortaöğretim ve lisans öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerine uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Söz konusu yöntemin ortaya çıkışına zemin hazırlayan sosyal ve felsefi unsurları irdelemeye yönelik bu çalışma, Rogers ve Curran’ın öğrenci–öğretmen (danışan-danışman) rolü ile ilgili görüşleri analiz etmekte ve bir senteze ulaşmaya çalışmaktadır. Öğrencinin yabancı dili öğrenme süreci ile dersin işlenişi beş aşamada incelenmiştir. Her iki dile hâkim öğreticilerin (danışmanların) yetiştirilmesi, yöntemin uygulanmasına uygun fiziki çevrenin oluşturulması ve gerekli eğitsel araç-gerecin sağlanması durumunda, bu yöntemin üniversite çağındaki gençler ile yetişkinlere yabancı dil öğretmede başarıyla uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Danışmanlı Dil Öğretim Yöntemi,  Danışan,  Danışman,  Carl Rogers,  Charles Arthur Curran 


Tam Metin : PDF