2016 - Sayı 16

GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ
Yahya SUZAN 
Özet

Bu çalışmada Filistin direniş edebiyatının önemli bir eseri incelenmektedir. Bu önemli eser, Filistin direniş edebiyatının önde gelen bir ismi olan Gassân Kenefânî’ye ait Ardu’l-Burtukâli’l-Hazîn adlı öyküdür. Bu makalede, yazarın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Yazarın Ardu’l-Burtukâli’l-Hazîn adlı bu öyküsü, çalışmamızın ana konusu olduğu için daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu öyküdeki kahramanlar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaya çalışılmıştır. Olayların meydana gelişi özetlenmiştir. Öyküde bulunan anlatım teknikleri, yer verilen tasvir ve betimlemeler incelenmiştir. Ayrıca öyküdeki dil ve üslup özelliklerine de değinilmiştir.

Anahtar Kelime
Filistin Edebiyatı,  Gassân Kenefânî,  Kısa Öykü,  Ardu’l-Burtukâli’l-Hazîn 


Tam Metin : PDF