2012 - Sayı 8

BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC)
Vahit BADEMCİ 
Özet

Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, bir müzik aletini çalma, bir rapor yazma, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir. Bademci (2000; 2007) tarafından, “performance”,”assessment”, “portfolio”, “rubric” terimlerine, Türkçe karşılıklar olarak, sırasıyla, “erişim”, “bellilendirme”, “çıkın”, “bellik” önerilmiştir. 1990’ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim [performans] ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini vurgulayan Bademci’nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin “postmodern dönem”ini başlatmıştır.

Anahtar Kelime
Becerişsel [psikomotor] alan,  erişim [performans] ölçme ve bellilendirme,  çıkın,  bellik,  güvenirlik ve geçerlik 


Tam Metin : PDF