2014 - Sayı 11

CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Mahfuz ZARİÇ 
Özet

1956’da kaleme aldığı “Folklor Şiire Düşman” başlıklı poetik yazısında; Halk şiiri dilindeki deyimleri, folklorik unsurları çağdaş şiir sanatı için yetersiz hatta bir engel olarak gören Cemal Süreya, yaklaşık on üç yıl sonra yayımladığı “Yunus ki Sütdişleriyle Türkçenin” isimli şiirinde, İkinci Yeni şiir akımının ilkelerine bağlı kalmakla birlikte Halk şiirinin hakkını teslim edercesine o damarın Yunus Emre gibi güçlü temsilcilerinin dile olan katkılarına dikkat çekmiş; kendisi de şiirinde deyimlere -bazen de deforme ederek- yer verip ele aldığı şairlerin bilinen bazı imgelerini yeniden imgeleştirmiştir.

Anahtar Kelime
Cemal Süreya,  İkinci Yeni,  folklor,  poetika,  şiir 


Tam Metin : PDF