2018 - Sayı 21

YANILSAMA TEZİNİN ELEŞTİRİSİ
Ayhan DEREKO 
Özet

Bu makalede modern bilimsel yaklaşımın, bilinç konusuna eğildiğinde kullandığı dilin mantıksal analizini yapmayı hedefliyorum. Bu analizden çıkan sonuca göre, bilinç hakkında konuşurken modern bilimsel paradigmanın yanılsamalara başvurmaktan başka seçeneği yoktur. Oysa yanılsamacı söylem, yedeğinde bir çoklu-dünyalar ontolojisi getirmektedir. Sonuç olarak, modern bilimsel paradigma hem bilinci ikna edici şekilde açıklamayı başaramamakta hem de bilinç hakkında tutarlı bir şekilde konuşmamıza engel olmaktadır.

Anahtar Kelime
Yanılsama,  bilinç,  Dennett,  dolayım,  fenomenal dünya 


Tam Metin : PDF