2018 - Sayı 20

FELSEFİ ANLAMDA ELEŞTİREL VE YARATICI OLMA
Aysel DEMIR 
Özet

Özet

Bu çalışmada, felsefe alanında nasıl eleştirel olunduğu temelinde eleştirel düşünce ve buna bağlı olarak yaratıcı yazma konusunda bir analiz yapılacaktır.

Yazma olayı, insanları değiştirebilir, onlar için yeni bir takım dünyalar yaratabilir. Yazı aracılığıyla biz zamanın yeni biçimlerini yaratır, varoluşumuzun yeni biçimlerini ortaya koyarız. Yazma, okuyucu için de yol göstericidir. Okuyucu, okurken bir anlamda da yazıya anlam katar ve onun yeniden yaratılmasına eşlik eder. Yazma ve okuma işbirliği içerisindedir. Bununla birlikte okuma, bir bakıma metni göz ile yeniden yazmadır. İnsanlar eleştirel ve yaratıcı yazma ile kendi sınırlarını aşarlar ve hayal edilemeyeni hayal ederler. Eleştirel yazma ise yaratıcı düşünceye, problem çözmeye ve analiz yapmaya yardım eder. Yaratıcı ve eleştirel düşünce arasındaki farkları sorup, sorguladığımız zaman; yaratıcı yazmanın amacının üretkenlik olduğunu ve yazarken oldukça özgür olduğunu söyleyebiliriz. Oysa eleştirel yazının yapısı analitiktir ve daima olumlu veya olumsuz bir yargıda bulunur. Aralarındaki farklara rağmen, iyi bir yazı üretmek için her ikisi de birbirlerine bağlıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı düşünme, yaratıcı yazma, eleştirel düşünme, eleştirel yazma, okuma, hayal kurma, otorite, siyaset.

Anahtar Kelime
Yaratıcı düşünme,  yaratıcı yazma,  eleştirel düşünme,  eleştirel yazma,  okuma,  hayal kurma,  otorite,  siyaset. 


Tam Metin : PDF