2019/Cilt 11,Sayı-22

FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
Ufuk BIRCAN 
Özet

Özet

Kadına yönelik olan düşmanlık ve önyargı tekelinin kırılması için bir mücadele hareketi başlatan feminist hareket, kadının ikinci cins olmadığını ve erkeklerle eşit haklar ve özgürlüklere sahip olduğunu dile getirmek suretiyle kadınların her alanda haklarını arama çabasını dile getirmektedir. Kadına yönelik ötekileştirme ve önyargı ilkçağlardan modern zamanlara kadar her dönemde var olmuştur. Modern dönemde bunların aşılması için çaba harcayan feminist hareket, sanatta da kadın çalışmalarının gücünü gösterme ve kadın sanatçıların varlığını duyurma çabası içinde olan feminist sanat hareketiyle işbirliği içinde hareket etmiştir. Kadın çalışmalarının gücünü fırsat eşitliği için bir hak arama çabası olarak gören feminist sanat ve sanatçılar, kadın çalışmalarını duyurmak ve kadın emeğinin değerini göstermek için görsel, yazılı ve eylemsel hareketlerle seslerini duyurmaya ve sessiz kalan kadınların sesi olmaya çalışmışlardır. Bunun için şimdiye kadar üreten ve düşünen sanatçı, düşünür ve eleştirmen pek çok kadının eserlerini sergileme ve her alanda kadının da üretici, yaratıcı olduğunu gösterme çabasına girişmişlerdir. Birer düşünür olan Weil ve Murdoche, eserlerinde daha önceki paradigmaların erkek egemen olduğunu ve bu nedenle erkek aklın kadınları ötekileştirerek erkekleri egemen ve aşkın hale getirdiğini söylemişlerdir. Kadınlara yönelik güzellik, çirkinlik, aptallık, yücelik, kıskançlık gibi birtakım klişe kalıplandırmaların dışında, kadının üretken gücünün her şeyden bağımsızlığını göstermek temel amaçları, kadının ahlaksal, dinsel, mitsel gelenekten gelen önyargılara cesaretle karşı duruşu da hareketin itici güç ve motivasyonu olmuştur.

 

 

Anahtar Kelime
Feminist Sanat,  Güzel,  Simone de Beauvoir,  Virginia Woolf,  Kadın Çalışmaları 


Tam Metin : PDF