2012 - Sayı 8

ISI YALITIMINI ARGÜMANTASYONLA ANLAMA: İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE DURUM ÇALIŞMASI
Evşen AYMEN PEKER,  Zeki APAYDIN,  Erol TAŞ 
Özet

Akıl yürütme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen argümantasyon, hem günlük yaşamda hem de bilimde gerekçeler ortaya koyarak iddiaların veriler ile desteklenip geçerlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Durum çalışması şeklinde yürütülen bu çalışmada otuz beş, altıncı sınıf öğrencisinin ısı yalıtımı konusuna yönelik argümantasyon süreci Erduran ve arkadaşlarının. (2004) geliştirdikleri analitik çerçeveye göre çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular betimsel olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Argümantasyon süreci,  ısı yalıtımı,  argüman 


Tam Metin : PDF