2012 - Sayı 8

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ROL MODEL OLUŞTURACAK OLAN EĞİTİMCİ VE USTA ÖĞRETİCİ ADAYLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Rukiye ARSLAN,  Raziye PEKŞEN AKÇA 
Özet

Bu araştırmada okulöncesi eğitim kurumlarında eğitimci ve usta öğretici adaylarının beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile bu alışkanlıkları etkileyebilecek bazı faktörlerin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni Erciyes Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Ön lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada: gençlerin beslenme alışkanlıklarını ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir “Anket Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu “kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitimci ve usta öğretici adaylarının yarısından fazlasının sigara ve alkol kullanmadığı, gençlerin okullarına göre su, hazır meyve suyu ve alkol tüketimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Okullara göre sosissalam-sucuk ve hamburger eti tüketim durumları arasında ilişki olduğu ve gençlerin kırmızı et ve balık eti gibi etleri mümkün olduğunda tüketmeye çalıştıkları görülmüştür.

Anahtar Kelime
Çocuk Beslenmesi,  Usta Öğretici,  Eğitici 


Tam Metin : PDF