2014 - Sayı 11

MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN GÖZÜYLE MEHMET AKİF
Kemal TİMUR 
Özet

Mehmet Akif?le ilgili birçok kitap, makale, bilimsel araştırma ve çalışma yapılmıştır. Ancak bunların içinde Mithat Cemal?in yazmış olduğu „Mehmet Akif? adlı kitabın ayrı bir önemi vardır. Çünkü bu kitapta yazılanlar öncelikle birebir yaşanan olaylardır. Bunlar, bazen edebi, bazen de esprili bir dille kaleme alınmışlardır. Ayrıca kitabın Mithat Cemal gibi dindar olmayan ve ideolojik olarak Mehmet Akif gibi düşünmeyen birisi tarafından kaleme alınması da hatıralara ayrı bir farklılık kazandırmaktadır. Mithat Cemal?e, Akif?i asıl sevdiren tarafı, onun dini görüşü değil; edebi yönü, şairliği, samimiyeti ve dürüstlüğüdür. Bilindiği gibi Mehmet Akif?le ilgili ileri sürülen düşüncelerin bir kısmı ideolojiktir. Yani Mehmet Akif?i seven bir kısım insanlar, dindar olduğu için onu benimserken; sevmeyen ve onu dışlayan bir kısım insanlar ise onu inancından ve dindarlığından dolayı sevmezler. Bu çalışmada bu hususlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelime
Mehmet Akif,  Mithat Cemal,  Ġstiklal MarĢı,  Tenkit,  Tevazu 


Tam Metin : PDF