2017 - Sayı 19

İNSANLAR VE KOZMOSLAR: BOURDİEU SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR TASLAK
İnan KESER 
Özet

Bu çalışmada asıl olarak, Bourdieu’nün ana sosyolojik sorulara verdiği cevapları sistemli biçimde sergilemek ve bu yolla sosyolojinin iddia ve amaçlarını anahatlarıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Bourdieu sosyolojisi incelendiğinde, sosyal düzenin ve insanın neliğine dair Bourdie’nün verdiği cevapların, temel olarak, sosyal kozmos ve sosyal fail kavramları etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır. Bourdieu sosyolojisinde sosyal kozmos kavramı, sosyal dünyaların, içerdiği varlıklara aşkın, tarihsel süreçte inşa olmuş, ilişkisel yapıya sahip, oldukça kompleks bir bütün olduğuna ve sosyal varlıklar arasındaki ilişkiselliğin en üst yapısal ifadesi sosyal kozmos olduğu için sosyal olan hiçbir şeyin, ait olduğu sosyal kozmostan ve onun tarihinden ayrıştılarak anlaşılamayacağına işaret etmektedir. Sosyal fail kavramı ise sosyal kozmosların tekilliklere aşkın soyut yapılarının, sosyalleşme sonucunda insanlarda cisimleştiğine, sosyalize edilmiş bedenler yani faillerin eylemleri ile de sosyal kozmosların süreçsel biçimde yeniden inşa edildiğine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, Bourdieu sosyolojisine göre, sosyal faillerin eylemlerini ve sosyal gerçekliğin düzenini anlamanın yolu, faillerin öznelliği ile dahil oldukları sosyal kozmosların nesnel yapısını birlikte analiz etmektir. 

Anahtar Kelime
Bourdieu,  sosyoloji,  sosyal teori,  sosyal kozmos,  sosyal fail. 


Tam Metin : PDF