2018 - Sayı 21

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ
Oktay KIZILKAYA 
Özet

Ekonomik büyüme ile turizm gelirleri arasındaki ilişki, son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yaygın olarak incelenmiştir. Birçok ülkede turizm sektörü büyürken, ekonomik büyüme ile turizm gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi politika yapıcılar için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de turizm gelirleri ile büyüme ilişkisi, 1965-2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda; seriler arasındaki nedensellik ilişkisi ise Hacker ve Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen bootstrap nedensellik testi ile incelenmiştir. Nedensellik testi sonuçları turizm gelirleri ile büyüme arasında nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye için tarafsızlık hipotezinin geçerliliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelime
Turizm Gelirleri,  Ekonomik Büyüme,  Bootstrap Nedensellik Testi,  Tarafsızlık Hipotezi 


Tam Metin : PDF