2014 - Sayı 11

EMEVİLER DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN-HAZAR İLİŞKİLERİ
Oktay BOZAN 
Özet

Hz Ömer zamanında başlayan Müslüman-Hazar mücadeleleri, Emeviler’in ilk zamanlarında duraklamışsa da Velid b. Abdülmelik’in halife olmasıyla yeniden başlamıştır. Halife Yezid b. Abdülmelik döneminde Ermeniye-Azerbaycan valisi Cerrah b. Abdullah, Hazarların en önemli şehirlerinden birisi olan Belencer’i ele geçirmiştir. Ancak kısa süre içerisinde büyük bir ordu toplayan Hazarlar, Cerrah b. Abdullah komutasındaki İslam ordusunun tamamına yakınını ortadan kaldırmış ve Musul’a kadar ilerlemiştir. Emeviler’in Hazarlar’a karşı en büyük başarısı Mervân b. Muhammed’in valiliği döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, İslam orduları karşısında ağır bir hezimete uğrayan Hazar Hakanı, barış istemek zorunda kalmış ve hatta İslamiyet’i benimseyerek Müslüman olmuştur. Başarılı bir komutan olan Mervân, Ermenistan’dan Dağıstan’ın kuzeyine kadar olan toprakları idaresi altına almıştır.

Anahtar Kelime
Hazarlar,  Emeviler,  Mesleme b. Abdülmelik,  Cerrah b. Abdullah,  Mervân b. Muhammed 


Tam Metin : PDF