2012 - Sayı 8

NİTEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ
Ferat YILMAZ 
Özet

Bu çalışmada, Corrine Glesne’nin (2011) Becoming Qualitative Researchers: An Introduction kitabının 4. baskısının Türkçe çevirisi olan, çeviri editörlüğünü Doç. Dr. Ali Ersoy ve Yard. Doç. Dr. Pelin Yalçınoğlu’nun yaptığı Nitel Araştırmaya Giriş adlı kitabın birinci basımı incelenmiştir. Türkçe nitel araştırma kaynağına duyulan ihtiyacı karşılamak üzere yayınlanan bu kitabın, başta lisansüstü eğitim öğrencileri olmak üzere, nitel araştırmayla ilgilenen her kesimden araştırmacı için faydalı bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Genel olarak, nitel araştırmada mücadele edilen konular, sorular ve karşılaşılan zorluklarla ilgilenen ve nitel araştırmanın yorumlamacı geleneğine dayanan bu kitap, on bölümden oluşmaktadır.

Anahtar Kelime
NİTEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ 


Tam Metin : PDF