2014 - Sayı 11

ADAMOV TİYATROSUNA GENEL BİR BAKIŞ
Şengül KOCAMAN 
Özet

Çalışmamızda uyumsuz tiyatronun önemli yazarlarından Adamov?un yazın serüvenini ana hatlarıyla incelemeyi amaçladık. Adamov, Strindberg ve Artaud gibi yazarların etkisiyle yazarlığının ilk döneminde uyumsuz tiyatro örnekleri vererek insanlık durumunun saçmalığı üzerinde durur. La Parodie, L’Invasion, La Grande et La Petite Manoeuvre gibi oyunlar bu amaçla yazılmıştır. 1957 yılında yazdığı Paolo Paoli ile Brecht?in “epik tiyatrosuna” yakınlaştığı görülür. İkinci dönem oyunlarının başlangıcı olarak kabul edilen bu oyunla Birinci Dünya Savaşı?nın çıkış nedenleri ve sonuçları tüm ekonomik, sosyal, politik boyutlarıyla seyirciye sunulur. Bu oyundan sonra yazılan diğer oyunlarda da “Tarih”, yazarın ilk dönem oyunlarında sıklıkla yer verdiği kişisel acı ve saplantılarının yerini alır. Nihayet, hem “epik tiyatro” hem de “uyumsuz tiyatro” unsurlarının başarılı bir şekilde birleştirildiği üçüncü dönem oyunları gelir. Si l’Eté revenait örneğiyle Adamov?un bu dönem oyunlarının genel özelliklerinden söz edeceğiz.

Anahtar Kelime
Adamov,  Uyumsuz Tiyatro,  Epik Tiyatro Brecht,  La Parodie,  Le Ping-Pong,  Paolo Paoli,  Si l’Eté revenait 


Tam Metin : PDF