2014 - Sayı 11

YEDİ HARF VE KIRAATİN KESİŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALAR
Hacı ÖNEN 
Özet

Yedi harf konusu, tefsir ve kıraat literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Ancak çoğu zaman yedi harf ve kıraat arasındaki münasebet çoğu zaman doğru anlaşılmamaktadır. Yedi kelimesi, yedi harf ve yedi kıraat ifadelerinde geçtiği için, bu iki ifadenin aynı anlama geldiği zannedilmektedir. Kıraatlerin sayısı, Ebubekir İbn Mücahid (ö.324/936) tarafından yediye indirilmişse de kıraatler yedi ile sınırlı değildir. Ancak yedi harf ve kıraat birbiriyle alakasız konular değildir. Yedi harfe dair hadisler, kıraatlerin delili olduğu gibi, Kur?ân?ın farklı vecihlerle okunma keyfiyeti, yedi harf ile başlamıştır. Bu yönüyle de yedi harf, aynı zamanda kıraatlere kaynaklık etmektedir.

Anahtar Kelime
Kıraat,  Yedi Harf,  Hadis,  Kur‟ân,  Tefsir 


Tam Metin : PDF