2014 - Sayı 11

ULUSÖTESİ MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA AVRUPA KÜRT DİASPORASI
İlhan KAYA,  Ömer Uğurlu 
Özet

Diaspora konusu son yıllarda birçok teorik ve ampirik çalışmanın konusu olmuştur. Hızla küreselleşen dünyada, uluslararası göçler, ulaşım ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler, diaspora topluluklarınıanavatanın ve yeni vatanın marjinine yerleştirmiştir. Türkiye?den Avrupa?nın çeşitli ülkelerine yaşanan göçler, Avrupa?da bir Kürt diasporasının oluşumunu sağladı. Bu çalışma,Avrupa?daki Kürt diasporasını literatürdeki teorik ve ampirik tartışmalar ışığında ele almaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, diaspora, ulusötesi ilişkiler ve uzak mesafe milliyetçilik gibi kavramlar konusundaki teorik tartışmalar irdelenirken, ikinci bölümünde ise Avrupa Kürt diasporasının tarihi arkaplanı, sosyal ağları ve yayın organları analiz edilmektedir. Araştırma sonuçları, Avrupa Kürt diasporasının oldukça canlı ve dinamik bir topluluk olduğunu göstermektedir. Kürt diasporası, sadece diasporadaki Kürtler arasında ağlar geliştirmek ve dayanışma sağlamakla yetinmemekte, aynı zamanda anavatandaki gelişmeler, çatışmalar ve geçmiş hakkındaki hafızayı canlı tutmaktadır. Bu nedenle, oldukça politize olan Kürt diasporası, Türkiye?deki etnik çatışmalar ve siyasi mücadeleler konusunda keskin pozisyonlar almaktadır.

Anahtar Kelime
Diaspora,  Kürt,  Ulusötesi Milliyetçilik,  Sosyal Ağlar 


Tam Metin : PDF