2014 - Sayı 11

LEV TOLSTOY VE DMİTRİY MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI
İlyuza ŞANLI 
Özet

Bu çalışmada, Başkortların ve Başkortostan?ın klasik Rus edebiyatındaki yeri belirlenmektedir. Lev Tolstoy ve Dmitriy Mamin-Sibiryak gibi büyük Rus yazarlarının bu konuya ilişkin düşüncelerinin ve yaklaşımlarının yansıtılması öngörülmektedir. Başkortların ve yaşadıkları toprakların çarlık Rusya?sına birleşmesinin koşulları ve halka yansıma biçimi de kaleme alınarak çarlık yönetimi döneminde sürdürdüğü politikanın Başkortları nasıl etkilediği aktarılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelime
Klasik Rus edebiyatı,  Başkortlar,  Başkortostan,  Lev Tolstoy,  Dmitriy Mamin-Sibiryak 


Tam Metin : PDF