2013 - Sayı 10

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE VE ÖYKÜLERİNDE İMGELER, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER
Mahfuz ZARİÇ 
Özet

Cahit Sıtkı Tarancı, özellikle şiirleriyle tanınan Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerimizdendir. Şiirlerinin yanı sıra azımsanmayacak sayıda öyküleri de bulunmasına rağmen eserleri üzerine yapılan çalışmaların önemli bir kısmında sadece şiirleri dikkate alınmış; hatta kimi öykü antolojilerinde onun ismine bile yer verilmemiştir. Şiirlerinin gölgesinde kalan öyküleri için, eleştirmenler tarafından genel olarak “şiirlerinin açılımı” denilmiştir. Bu çalışmada, Cahit Sıtkı’nın
hem şiirleri hem de öyküleri üzerinde “imgeler, üslûp ve tematik ilgiler” üzerine bir incelemede bulunulmaktadır.

Anahtar Kelime
Cahit Sıtkı Tarancı,  şiir,  öykü,  imge,  üslûp,  tema 


Tam Metin : PDF