2017 - Sayı 19

ERZİNCANLI FÂİK OSMAN VE HÂLİD BEY DESTÂNI
Ramazan SARIÇİÇEK,  Kadir ACAR 
Özet

Edebî eserler tarih değildirler. Ancak tarih yazıcılığında kaynak olarak kullanılabilirler. Çünkü bu türden edebî eserler tarihin kapalı bazı noktalarına ışık tutarlar. Özellikle hatıra türünden olanlar bu konuda çok önemlidir. Bunun dışında döneme şahitlik etmiş edip ve şairlerin yazdıkları, destân olarak adlandırdığımız manzum metinler de bu konuda gizli kalmış bazı konuların açıklığa kavuşturulmasına yardım eden unsurlardandır. Bizim konumuz da bu türün ürünlerinden Erzincanlı Fâik Osman Okumuş?a ait olan bir destândır.  Fâik Osman Okumuş Osmanlının son dönemlerinde doğmuş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış ve Anadolu?nun kurtuluş savaşına şahitlik etmiş şahsiyetlerden birisidir. Ele alacağımız eser de ona ait ve o dönemi anlatan bir manzumedir. Şiir, 1918 yılında, Erzincanlıları ve Erzincan?ı Ermenilerin katliamlarından kurtaran ve o zaman binbaşı olan Hâlid Bey üzerine yazılmış bir destândır. Bu çalışmada destânda anlatılan olayların taihî gerçeklerle ne derece örtüştüğü ele alınmıştır. 

Anahtar Kelime
Erzincan,  Hâlid Bey Destânı,  Fâik Osman Okumuş,  Ermeniler,  I. Dünya Savaşı,  tarih.  


Tam Metin : PDF