2015 - Sayı 13

MECÛSÎ DÜNYA GÖRÜŞÜNDE İNSANIN KONUMU
Hayreddin KIZIL 
Özet

Din, insan hayatının her anını kuşatmakta ve onun evreni algılama şeklini belirlemektedir. Farklı tanrı anlayışlarına sahip olmalarına rağmen dinlerin en etkili unsuru yine onların sahip olduğu tanrı anlayışıdır. Bu durum bütün dinler için geçerlidir. Binlerce yıl içerisinde kuruluşunu tamamlamış olan Mecûsîlik, çift kutuplu bir tanrı anlayışına sahiptir. Zerdüşt döneminde monoteist bir eğilim gösteren bu din, Zerdüşt sonrası dönemde düalist bir biçime dönüşmüştür. Çift tanrılı bir dünya görüşünü savunması Mecûsîliğin insana verdiği konumu da etkilemiştir. Mecûsî inanç sisteminde insan, Ahura Mazda ve yardımcılarının yanında yer alarak kötülüğe karşı, Ehrimen ve yardımcılarına karşı, mücadele etmekle yükümlüdür. Bu dine göre insan hangi tarafta yer alacağına kendi özgür iradesiyle karar vermektedir.

Anahtar Kelime
Mecûsî,  Ahura Mazda,  Ehrimen,  Dünya Görüşü,  İnsan 


Tam Metin : PDF