2013 - Sayı 10

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ: 2000-2012 YILLARI ARASI RASYO ANALİZİ
Arif SALDANLI 
Özet

Bu çalışma kapsamında Türk Bankacılık Sektörünün yapısal özellikleri incelenmiştir. 2000 – 2012 yılları arasındaki finansal tabloları analize tabi tutulmuştur. Analiz kapsamında Bankaların Aktif yapısı, Aktif Kalitesi, Gelir ve gider dengesi gibi unsurların üzerinde durulmuştur. 2013 sonrası için sektördeki beklentiler araştırılmıştır. Türkiye’de bankacılık sektörünün ekonomi içindeki payı diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre daha küçüktür. Bu açıdan bakıldığında sektörün oldukça yüksek bir gelişme potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelime
Bankacılık,  Aktif Kalitesi,  Karlılık 


Tam Metin : PDF