2018 - Sayı 21

İŞLEVLERİ AÇISINDAN DİNİ SEMBOL
Hayreddin KIZIL 
Özet

Yaşayan semboller, bireysel ve toplumsal olarak farklı işlevlere sahiptirler. İşlevlerini kaybeden sembolün anlamı tarih içerisinde unutulup gitmekte, yerini aynı işlevi devam ettiren bir başka bir sembol almaktadır. İşlevini kaybetmiş semboller başka bir şekilde ya bir sanat eseri veya arma olarak günümüze ulaşabilmektedir. Yaşayan sembolün en önemli işlevi dini bir hakikati açığa çıkarmasıdır. Bu işlev diğer işlevlerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gizli bir anlamı açığa çıkarma işlevi dindar bireyin Kutsalla iletişim kurmasını sağlamakta, bireyin hayatını anlamlandırmaktadır. Herhangi bir toplumda yaşayan farklı bireyler aynı sembol etrafında toplanmakta, bu durum hem birliği hem de aidiyet duygusunu geliştirmektedir.  

Anahtar Kelime
Sembol,  sembolün işlevleri,  aidiyet duygusu 


Tam Metin : PDF