2015 - Sayı 13

KÖYCEĞİZ AĞZI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Burhan BARAN 
Özet

Ağızlar, bir dilin çok önemli zenginlik kaynaklarıdır. Türkiye Türkçesi de ağızlarının zenginliğiyle ayrı bir yere sahiptir. Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili çalışmalar, bugün bir bibliyografya kitabı oluşturacak kadar çoğalmıştır. Dilimizin kaynağının ve özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve gelişen teknolojiyle beraber hızla değişen ağız özelliklerinin tespit edilip sonraki nesillere aktarılabilmesi için bunlar, şüphesiz çok önemli çalışmalardır. Biz de bu çalışmalara bir katkımız olsun düşüncesiyle bu makalemizde elimizdeki bir kasetten oluşturduğumuz birkaç sayfalık bir metinden faydalanarak Köyceğiz ağzı üzerine kısa bir değerlendirme yapmak istedik. Metin kısmı az olmasına rağmen, derleme yapılan şahsın, ağzın karakteristik özelliklerini önemli ölçüde yansıttığına inanıyoruz. Metin ve inceleme kısımları bu savımızı destekler niteliktedir.

Anahtar Kelime
ağızlar,  Köyceğiz ağzı,  ses ve şekil özellikleri 


Tam Metin : PDF