2013 - Sayı 10

İSTATİKSEL PROSES KONTROLÜNDE KONTROL GRAFİKLERİNİN KULLANIMI VE TEKSTİL SANAYİNDE BİR UYGULAMA
Orhan ŞAHİN 
Özet

İstatistiksel Proses Kontrolünde kontrol grafiklerinin kullanımı adlı bu çalışmada üretim proseslerinde değişkenliğin sebepleri araştırılmış. Değişkenliğe neden olan faktörlerin belirlenmesinde kontrol grafikleri kullanılmıştır. Kontrol grafikleri istatistiksel kalite kontrolünde çok yaygın olarak kullanılan en etkili araçlardan bir tanesidir. Kontrol grafiklerinin kullanımını göstermek üzere Güntaş AŞ adlı bir tekstil işletmesinde uygulama yapılmıştır.

Anahtar Kelime
Proses,  değişkenlik,  Kontrol Grafikleri 


Tam Metin : PDF