2013 - Sayı 10

TÜRK MUHAKEME İLETİŞİMİNDE HUKUK DİLİ VE ÖNEMİ
Mehmet Tahir ÖNCÜ 
Özet

Önümüzdeki çalışmada Türk muhakeme sürecinde kullanılan beyanlar; özellikle duruşmalardaki ifade tarzları üzerinde durulacaktır. Sadece mahkeme salonundaki ortaya konulan iletişime değil aynı zamanda muhakeme sürecinin birçok safhasında geçen konuşmalara da yer verilecektir. Bu çerçevede özellikle ilgili bölümlerde yer alan Türk hukuk dilinin unsurlarıyla Alman hukuk dilinin özellikleri arasında kıyaslama yapılacaktır.

Çalışmanın birinci bölümünde kuramsal kavramlar –günlük dil, uzmanlık dili ve hukuk dili– ele alınacak ve daha sonra hukuk dilinin karmaşık yapısının arkasında yatan nedenlere değinilecektir. Üçüncü bölümde ise, öncelikle uzman olmayan şahısların, yani tanık ve sanıkların iletişimsel özellikleri incelenilecek ve ardından alanında uzman hukukçuların; yani avukat, savcı ve yargıcın kullandığı iletişimsel özelliklerine dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelime
Türk Hukuk Dili,  Muhakeme İletişimi,  Türk Yasa Dili,  Mahkeme İletişimi,  Alman Hukuk Dili 


Tam Metin : PDF