2015 - Sayı 13

TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI
Feyza İSLAMOĞLU 
Özet

Kavramsal açıdan muğlak bir alan olan diliçi çeviri, asırlardır uygulanan bir edebiyat ve dilbilim disiplinidir. En genel ifade ile eski metinlerin bugün anlaşılması amacından hareketle yapılan diliçi çeviriler, oluşumundan günümüze kadar çeşitli değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Bilhassa uygulamaları ile bilinen bu kavram çeşitli başlıklar altında uygulanmış ve günümüzde de uygulanmaktadır.

Bu çalışmada diliçi çevirinin oluşum/gelişim süreci değerlendirilip alımla estetiği ve dillerarası çeviri ile ilişkisine değinilecek, ardından Türk edebiyatındaki yeri seçilmiş örneklerle tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelime
Diliçi çeviri,  edebiyat,  Türk edebiyatı 


Tam Metin : PDF