2013 - Sayı 10

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİNE KATKISI
Rasim TÖSTEN,  İbrahim ÇENBERLİTAŞ,  Kadir GÖKOĞLAN 
Özet

Diyarbakır ilinde yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin harcama durumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve şehir ekonomisine katkısını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2013 bahar yarıyılında Dicle Üniversitesi’nde önlisans ve lisans programlarına kayıtlı 829 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için 24 maddeden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Dicle Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu Dicle Üniversitesi’ni memleketlerine yakın gerekçesiyle seçmekte, öğrencilerin tamamına yakını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden oluşmakta, ekseriyetle öğrenciler ailelerinin yanında veya ev kiralayarak kalmakta, Diyarbakır ilini mali açıdan yaşamak için uygun olarak görmekte ve Dicle Üniversitesini tavsiye etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler 2012 yılında ortalama 550 TL, ve 2013 yılında 650 TL aylık harcama yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumda 2012-2013 öğretim yılı için ortalama 600TL harcama yapıldığı söylenebilir. Dicle Üniversitesi 27500 öğrenciyi barındırdığı düşünüldüğünde öğrencilerin aylık şehre olan katkıları 16.500.000, yıllık katkıları (sekiz ay için) 132.000.000TL olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelime
Harcama analizi,  Öğrenci Harcamaları,  Dicle Üniversitesi 


Tam Metin : PDF