2015 - Sayı 13

POLİSTE ALGI YÖNETİMİ
Arif KIVRAK,  Mikail KAYA 
Özet

Bu çalışmanın amacı polisin görevini yerine getirmede algı yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktır. Bir örgütün varlığını sürdürmesi, hedeflerine ulaşması, toplumsal desteği kazanıp yarına kalabilmesi, rekabet edebilmesi, önemli ölçüde ortaya çıkardığı algıya bağlıdır. Görevi topluma hizmet götürmek olan ve halkın can ve malını korumak gibi yaşamsal bir hizmet üstlenen Türk polisinin toplumsal algısı, hizmet kalitesi ve başarıları kadar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle polisin sahip olması gereken imajı ile toplumdaki algılanan imajı ve bu imajın algılanmasında etkili olan unsurların incelenmesine gereksinim duyulmuştur. Bu doğrultuda bu çalışmada polis yönetiminde algı kavramı kurum içi ve kurum dışı ilişkiler açısından ele alınmıştır. Algı üzerinde etkili olan kavramlar incelenerek poliste algı yönetimi ile ilişkilendirilmiştir. Halkın Polis hakkındaki algısını oluşturan faktörlerin incelemesi yapılarak, polisin olumlu algı oluşturmasına ilişkin çözüm önerileri sıralanmıştır.

Anahtar Kelime
polis yönetimi,  algı,  algıyı etkileyen faktörler 


Tam Metin : PDF