2018 - Sayı 21

TARİH ÖNCESİ İNSAN BİÇİMLİ FİGÜRİNLER HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Çağatay YÜCEL 
Özet

Figürin kategarisinin tanımı değişken olup, figürinler bölgesel, geleneksel ve kronolojik bağlamda farklılıklar gösterir. Figürinler, taşınabilirliği ve üç boyutlu imalı biçimleriyle öncelikle olarak heykelcik formlarına sahiptirler. Figürinler çeşitli formlarda görülebilir (insan biçimli, hayvan, tanrı ve tanrıça, belirsiz). Süreç olarak figürin kavramı bir figürinin oluşumundaki her aşamasından söz edilebilir. Figürinlerin formu benzer öğeler üzerinde değişik açılarda görülen farklı unsurların (tunç, mermer, kireçtaşı vb.) tanımına da yardımcı olurlar. Tarih öncesi figürinler aynı zamanda cinsiyet (erkek ve kadın) aracılığıyla ideal cinsiyeti yaratma ortamını sunmuş olabilirler.

Anahtar Kelime
Figürin,  tarih öncesi,  insan biçimli. ,  anatanrıça 


Tam Metin : PDF