2018 - Sayı 20

ÂYETLERLE İMAN ESASLARININ BÜTÜNLÜĞÜ
Nurten KULA 
Özet

Bu makalede âyetlerle iman esaslarının bütünlüğü incelenmiştir. Konu, “İman ve İman Esasları; İman Esasları birbirlerini Gerektirir ve Birlikte Zikredilen İman Esasları” diye üç ana başlıkta ele alınmıştır. İman ve iman esasları başlığında iman kavramının sözlük ve ıstılahi anlamları araştırılmış, iman esasları, âyetler çerçevesinde maddeler halinde incelenmiştir. İman esaslarının birbirlerini telazümü başlığında iman esaslarının birbirlerini gerektirdiğini ve her bir rüknün diğer rükünleri ispat ettiği ortaya konmuştur. Birlikte zikredilen iman esasları başlığında ise Allah’a ve âhirete, Allah’a ve peygamberine, Allah’a ve kitaplarına, peygamberlere ve kitaplara iman gibi birlikte zikredilen rükünler ele alınmıştır. Birlikte zikredilen imân esasları, Kur’ân’da pek çok âyette yer alarak birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğu ortaya konulmuştur

Anahtar Kelime
İman,  Allah,  İman Esasları,  İman Esaslarının Bütünlüğü,  Âhiret  


Tam Metin : PDF