2018 - Sayı 21

VAN-ERCİŞ’TEKİ ULUPAMİR KIRGIZLARI VE BİÇİMSEL OLMAYAN BİR ÖRGÜT OLARAK AKSAKALLILAR MECLİSİ
Cemal ÖZTÜRK,  Gökhan DÖNMEZ 
Özet

Van’ın Erciş İlçesinin Ulupamir Mahallesi Kırgızlar için özel bir öneme sahiptir. 1150 Kırgız 1982 yılında Türk uçakları ile başlarında hanları Rahman Kul ile beraber Adana'ya getirilmiş, daha sonra Malatya ve Van'ın değişik yerlerine dağıtılan Kırgızlar 1983'te Erciş'in Altındere Köyü’ne yerleştirilmiştir. Türkiye’de Anayurda göç edip yerleşik hayata geçmeye çalışan bu kardeşlerimizin tarihi geçmişleri, Türkiye’ye göçleri, Nüfus ve Eğitim, Ekonomi ve Kültür hayatlarına dünü ve bugünüyle ışık tutulmaya çalışılmıştır. Daha sonra Ulupamir’deki Aksakallılar Meclisi biçimsel olmayan bir örgüt olarak ele alınmıştır. Örgüt, örgüt çeşitleri, yetki-otorite ve olgunlaşma teorisine kısaca değinilip mahallelinin görüşleriyle birlikte Aksakallılar Meclisi değerlendirilmektedir.

Bahsettiğimiz konularda önceki ve sonraki durumlar ortaya konularak, örgütlenme yapısı değerlendirilerek ilgililer ve devlet yetkililerimize eksik noktalar var ise yapılabilecekler için bir ön oluşturması ve bu insanların seslerinin duyurulması amaçlanmıştır. Tehditler ve fırsatlar kadar güçlü ve zayıf yönlerimizi görmemiz açısından konuya dair bilgiler toparlanmış, literatür taraması ve alanda araştırmalar yapılmıştır. Mahalle sakinlerinin görüşlerine aynen yer verilerek ve fotoğraflar çekerek te çalışmanın orijinalliği ve zenginliğine katkı da bulunulmuştur.

Anahtar Kelime
Göç,  Göçte Uyum,  Ulupamir Kırgızları,  Biçimsel Olmayan Örgüt,  Aksakallılar Meclisi 


Tam Metin : PDF