2015 - Sayı 13

YENİ BİR KİMLİK HAREKETİ: ANADOLU ALEVİLİĞİ
Yılmaz CEYLAN 
Özet

Aleviliğin din eksenli inanç şekli olması, geleneksel yani inanç merkezli Aleviliğin kentleşme sürecine kadar devam etmesine kaynaklık etmiştir. Ancak, şehirleşmenin getirdiği toplumsallıktan uzaklaşma ve inancın gereği olan ritüeller için ortamın uygun olmaması, bütün dünyayı vuran sosyalizmin etkisiyle Alevilerin sol hareket tarafında yer alması gibi nedenler neticesinde, özellikle şehir Alevileri inançlarına sırtını dönmek durumunda kalmışlardır. Referansını inançtan almayan yeni Anadolu Aleviliği, Sünni bloğun karşısında kendini tanımlaması ve dini referansların kaynak olarak kullanılmaması nedeniyle inancından ve geleneğinden uzaklaşmıştır. Alevilik, 1990 sonrası çıkan olayların da etkisiyle kendi varlığını asimilasyon ve acı üzerine kurgulayan, siyasi noktada var olmaya çalışan kimlik merkezli yeni bir harekete dönüşmüştür. Çalışmada, teolojik temelli Aleviliğin köklerinden koparak kimliğin ve kültürün ön plana çıktığı bir alana nasıl kaydığına dair bazı çıkarımlar amaçlanmıştır. Çalışmada katılımsız gözlem ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, son dönem Aleviliğinin nedenleriyle birlikte “kimlik merkezli Aleviliğe” kaydığı ifade edilmiştir.

Anahtar Kelime
Alevilik,  Anadolu Aleviliği,  İnanç,  Kimlik 


Tam Metin : PDF