2015 - Sayı 13

NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZDIĞI ZEYİLLERDE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR
Abdulsamet ÖZMEN 
Özet

17. yüzyıl Türk edebiyatının önemli simalarından olan Nâbî (ö.1124/1712), Siyer-i Veysî’ye iki zeyl yazmıştır. Nâbî’nin yazdığı zeyiller, Siyer-i Veysî’nin devamı niteliğindedir. Bundan dolayı Nâbî, bu eserlerinde dil, üslûp ve muhtevâ olarak Veysî’nin Siyer’ine bağlı kalmıştır. Veysî, Siyer’ini yazarken bazı Arapça ve Farsça kaynaklardan yararlanmıştır. Nâbî de zeyillerini yazarken bazı kaynaklardan istifade etmiştir. Bu kaynaklar, başta Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler olmak üzere çeşitli siyerler, tarih kitapları ve bazı divanlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, eser te’lif edilirken yararlanılan kaynaklar gösterilmiş ve yararlanılan kaynaklardan bazı örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelime
Nâbî,  siyer,  kaynaklar 


Tam Metin : PDF