2013 - Sayı 10

POVEST VREMENNIH LET (GEÇMİŞ YILLARIN HİKÂYESİ): TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Ahmet ULUSAN 
Özet

Povest Vremennıh Let (PVL) Ortaçağ Rusları, Bizans ve Doğu Avrupa’da yaşayan farklı Türki kavimlerle ilgili en önemli metinlerden biridir. PVL bizi 10. yüzyılın ortalarından 12. yüzyılın başına kadar cereyan etmiş hadiselerden haberdar eder. PVL farklı yıllıklarda bulunur ve bulundukları yıllıkların başlangıç kısmını oluşturur. Nüshalar (Nestor, Slvester ve 1118 tarihli nüsha) girift ve her biri diğerinden iktibas edilen konulardan meydana gelir. Birçok tarihçi ve âlim söz konusu metinle ilgili kafa karıştırıcı bir pek çok problemi çözmeye çalışmış ve bazıları açıklığa kavuşturma
konusunda başarılı da olmuştur. Birçok yanılgı ve hata barındıran PVL şüphesiz kusursuz bir metin değildir. Dolayısıyla PVL’yi bir kez daha analiz edip incelemek ve önceki tarihçi ve âlimler gibi biraz olsun mütevazı bir katkıda bulunmak bu çalışmanın amacıdır.

Anahtar Kelime
Ortaçağ,  Doğu Avrupa,  Ruslar,  Yıllıklar 


Tam Metin : PDF