2019 - Sayı 23

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: SOSYAL SİGORTA, SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET BİLEŞENLERİ BAĞLAMINDA
SEVGİ IŞIK EROL 
Özet

Sosyal güvenlik ihtiyacı ilk insanla birlikte başlamıştır. Tarihin her döneminde bireyler, kendilerini yoksulluk içine iten ve hayatlarını tehdit eden olaylardan korunmaya çalışmışlardır. İnsanlık tarihi geliştikçe, insanların geleceğini güvence altına alma isteği de gelişmiştir. Bu istek zaman içinde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Böylece insanları ve ailelerini sosyal risklere karşı koruma ve geleceklerini güvence altına alma ihtiyacı, “sosyal güvenlik” fikrine yol açmıştır. Teorik çerçevede ele alınan bu çalışmanın amacı, sosyal güvenlik ihtiyacını, risklerini ve bileşenlerini açıklamaya çalışmaktır. Sosyal güvenlik sisteminin temelinde mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik riskler vardır. Sosyal güvenlik bireyleri bu risklere karşı koruma sağlar. Genel olarak, sosyal güvenlik sistemi bu korumayı sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Hangi bileşen uygulanırsa uygulansın, sosyal güvenlik açısından önemli olan bireylerin muhtaçlık ve yoksulluk oluşturan tüm risklere karşı korunmasıdır.

 

Anahtar Kelime
Sosyal Güvenlik,  Sosyal Sigorta,  Sosyal Yardım,  Sosyal Hizmet,  Risk.  


Tam Metin : PDF