2013 - Sayı 10

BİR KAMU POLİTİKASI SÜRECİ ANALİZİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURSLARI
Onur KULAÇ,  Hüseyin Serhan ÇALHAN 
Özet

Kamu politikaları hükümetlerin farklı alanlarda yapmakta oldukları faaliyetler olup toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Kalkınma sürecinde olan Türkiye’de nitelikli işgücü gereksinimini sağlamak amacıyla 1929 yılından itibaren yurtdışı lisansüstü burs politikası uygulanmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, kamu politikası ve analizinin farklı akademisyenlere göre tanımları ve bakış açıları yansıtılmaktadır. Daha sonra, kamu politikasının detaylı şekilde çözümlenmesine imkân sağlayan “Politika Süreç Modeli”nin aşamaları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Son olarak, Türkiye’nin izlemiş olduğu yurtdışı lisansüstü burs politikası süreç modeline göre analiz edilmektedir.

Anahtar Kelime
Politika süreç modeli,  burs politikası,  kamu politikası 


Tam Metin : PDF