2013 - Sayı 10

FİNANSAL KRİZ GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE BİR ARAŞTIRMA
Hakan ERKUŞ,  Ahmet AKCAN 
Özet

2008 yılında ABD’de başlayan finansal kriz nedenleri ve sonuçları itibariyle tartışılmaya devam etmektedir. Gerçeğe uygun değer bazı akademisyen ve finans çevreleri tarafından finansal krizin nedeni ya da en azından finansal krizin şiddetini artıran bir faktör olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada finansal kriz ile gerçeğe uygun değer arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar ele alınarak, üst düzey finans yöneticilerinin gerçeğe uygun değer ve finansal kriz ilişkisi hakkındaki görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelime
Finansal kriz,  gerçeğe uygun değer,  mortgage kredileri 


Tam Metin : PDF