2018 - Sayı 21

KENTSEL DÖNÜŞÜM( KENTSEL YENİLENME) SÜRECİNDE KENT KİMLİĞİNİN ÖNEMİ VE KORUNMASI: DİYARBAKIR SUR ÖRNEĞİ
Murat SEZİK 
Özet

 

Kentsel dönüşüm uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de popüler uygulamalardan birisi haline gelmiştir.

Çoğu kez yüksek rant alanı olduğu için özel sektörün ilgisini çeken uygulamalar kentin kimliğinin ve kültürel değerlerinin korunması gerekliliği hallerinde merkezi idarenin ve yerel yönetimin dikkatli ve özenli çalışmasını gerektiren uygulamalara dönüşür.

Diyarbakır Suriçi bölgesi kentsel dönüşüm uygulaması rant güdüsünden uzak, kültürel birikimlerin korunması ve tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması hedefinin merkeze yerleştirildiği bir uygulama olmalıdır. Bu çalışmada bölgede gerçekleştirilen ve devam eden kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında bölgede yaşayan vatandaşların yaklaşımları ele alınmış, bölge insanın daha mutlu olabilmesi için merkezi yönetim- yerel yönetim ve bölge insanının taleplerinin örtüştürülmesi adına öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kent Kimliği, Yerel Yönetimler, Suriçi 

 

Anahtar Kelime
Kentsel Dönüşüm,  Kent Kimliği,  Yerel Yönetimler,  Suriçi  


Tam Metin : PDF