2015 - Sayı 13

HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ayhan KARAKAŞ,  Esma KARAKAŞ 
Özet

Bu çalışma İpek Yolu güzergâhında yer alan Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki hanların şu anki durumu ve kullanma biçimleri ile ilgili bir saha çalışmasıdır. Hanların turizme kazandırılma biçimleri ve yapılması gerekenler tartışılmıştır. Hanların turizme kazandırılması sırasında, kentsel dokunun korunması ve kentsel altyapının sürdürülebilir bir yaklaşımla iyileştirilmesi, hanların koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda turizme kazandırılması, mimari dokunun sürdürülebilir biçimde korunmasının önemine değinilmiştir.

Anahtar Kelime
Han,  Kervansaray,  Turizme Kazandırma,  Mardin,  Diyarbakır,  Şanlıurfa 


Tam Metin : PDF