2018 - Sayı 20

DÜZENLEYENİ BİLİNMEYEN BİR ŞİİR MECMUASI (MARMARA ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KOLEKSİYONU, NO: I0021123)
Mesut Bayram DÜZENLİ 
Özet

Arapça “toplama, bir araya getirme” anlamına gelen “cem” kökünden türemiş olan “mecmua” kelimesi, “toplanmış, bir araya getirilmiş, toplanıp biriktirilmiş” demektir. Şiir terimi olarak ise farklı şairlere ait çeşitli şiirlerin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlerin genel adıdır. Şiir mecmualarının Klasik Edebiyatımıza önemli katkılar sağlamaktadır. Müstakil bir divanı olmayan ve tezkirelerde adı geçmeyen şairlerin ve onlara ait şiirlerin ortaya çıkarılmasında, mürettep bir divan oluşturacak kadar şiiri bulunmasına rağmen bunları bir araya getirememiş şairlerin divanlarının oluşturulmasında, çeşitli sebeplerden dolayı şairin divanında yer almamış şiirlerinin tespitinde, bu meyanda tenkitli divan neşirlerinde karşılaşılan birtakım sorunların çözümünde mecmuaların önemli rolü bulunmaktadır. Çalışmamızda, Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu İlahiyat Fakültesi Bölümü’nde I0021123 (02251/021123) demirbaş numarasıyla kayıtlı bir şiir mecmuasının incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda, söz konusu mecmuanın önce şekil bakımından tanıtımı yapılacak; daha sonra ihtiva ettiği şiirlerin özellikleri hakkında bilgi verilecek ve nihayet bu şiirlerin ilk beyti/bendi bulundukları yaprak numarası, şairlerinin ismi ve nazım şekli ile birlikte bir tablo hâlinde aktarılacaktır.

Anahtar Kelime
Şiir Mecmuası,  Klasik Türk Şiiri 


Tam Metin : PDF