2015 - Sayı 13

RUSYA’DA KÜRDOLOJİ’NİN GELİŞİMİ
Erhan ÇAĞLAYAN 
Özet

XIX. yüzyılda Rusya’da Kürtçenin öğrenilmesiyle birlikte Kürtçe eserlerin çevirisine başlanır. Bu dönemde Rusya’da “Kürdoloji” isimli bilim alanı ortaya çıkar, Sovyetler döneminde ise Kürtlerin tarih, edebiyat ve kültürü daha kapsamlı şekilde araştırılır. 1950’li yıllardan itibaren SSCB’de bu alanda çok sayıda önemli araştırmalar yapılır. Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Petersburg (Leningrad) şubesinde “Kürt Kurulu” oluşturulur, daha sonra bu kurul, Kürdologlar Grubu’na dönüşür.

SSCB’de Kürtlerin tarihi; özellikle yeni dönemde Türkiye, Irak ve İran Kürtlerinin siyasi ve sosyal tarihi geniş bir şekilde araştırılır. Bu araştırmalar, özellikle de Kürt halkının milli mücadele tarihiyle ilgili eserleri, Sovyet Kürdolojisi’ni önemli ölçüde zenginleştirir.

Günümüz Rusya’sında Kürt tarihiyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bugün Kürt ve Kürdistan araştırmaları alanında Rusya’da iki ana merkez faaliyette bulunmaktadır: Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde faaliyette bulunan Kürdologlar Grubu ve 1994 yılında tesis edilen Kürt Araştırmaları Merkezi.

Anahtar Kelime
Kürdoloji,  Rusya,  Kürt Kurulu,  Kürdologlar Grubu,  Kürt Araştırmaları Merkezi 


Tam Metin : PDF