2015 - Sayı 13

TÜRKİYE’ DE KAMU PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ: GELİŞİMİ, SORUNLAR VE YAPILAN DÜZENLEMELER
Songül DEMİREL 
Özet

Artan nüfusun gereksinimlerini karşılayabilmek için geliştirilen üretim tekniklerinin kullanılması sosyal güvenliği zorunlu kılmıştır. Kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kamu personelinin sosyal tehlikelerden korunmak maksadıyla dâhil olduğu bu sistemde zaman içerisinde ödenen bedeller ve yararlanılan katkılar farklı olmuştur. Çalışmanın amacı; kamu personelinin sosyal güvenliğindeki değişikliklerin cumhuriyet tarihinden bu yana, özellikle son yirmi yıllık süreç dikkate alınarak ortaya koymaktır. Bu doğrultuda; reformların menşei keşfedilemeye çalışılarak, primlerin ödenmesi ve emeklilik sistemindeki yasal değişiklikler incelenmiştir. Makalede, sosyal güvenliğin kapsamı, reformların menşei ve kamu personelinin sosyal güvenliği konu başlıklarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelime
Sosyal güvenlik,  reform,  kamu personeli 


Tam Metin : PDF