2015 - Sayı 13

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAKİ SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Halil İbrahim MİL 
Özet

Siber uzay gün geçtikçe hayatımızın içerisine daha fazla girmektedir. İnsanlar artık alışverişlerini, haberleşmelerini ve daha birçok resmi ve özel işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu nedenle günümüzde birçok kamu kurumu iş ve işlemlerini bilişim sistemleri üzerinden sunmaktadır. Bu kurumlardan bir tanesi de Türkiye nüfusunun tamamına yakınına hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu?dur. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların kişisel bilgileri, sosyal sigorta ve sağlık sigortası bilgileri gibi birçok veriyi barındırmaktadır, dolayısıyla özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu?nda siber güvenlik yönetimi ve uygulamaları çok önemlidir.

Bu çalışmanın amacı; Sosyal Güvenlik Kurumu?ndaki siber güvenlik uygulamalarını ortaya koymak ve konuyla ilgili değerlendirme ve öneriler yapmaktır.

Anahtar Kelime
Sosyal Güvenlik Kurumu,  Siber Güvenlik 


Tam Metin : PDF