2015 - Sayı 13

SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Cahit AYDEMİR,  Seniha BAYLAN 
Özet

Bu çalışmada, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olan sağlık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye?de sağlık harcamaları ve GSYH arasındaki ilişki 1998-2012 dönemleri için incelenmiştir. Analizden elde edilen sonuçlara göre: Türkiye?de sağlık harcamalarından hasılaya doğru bir nedensellik ilişkisi mevcuttur.

Anahtar Kelime
Sağlık Harcamaları,  Ekonomik Büyüme,  ADF Birim Kök Testi,  VAR Analizi 


Tam Metin : PDF